Mapa taksonów

Gatunki z rodziny Calophyllaceae

Ameryka Południowa
16 Kielmeyera coriacea
Kielmeyera coriacea
8 Kielmeyera neriifolia
Kielmeyera neriifolia