Mapa taksonów

Gatunki z rodziny Nyctibiidae

Ameryka Południowa
1 Nyctibius grandis Nocolot wielki
Nyctibius grandis