Mapa taksonów

Gatunki z rodziny Hericiaceae

Ameryka Północna
4 Hericium americanum
Hericium americanum