Mapa taksonów

Gatunki z rodziny Notodontidae

Europa
1 Clostera curtula Wzjeżka łozówka
Clostera curtula
5 Peridea anceps Garbatka zaczepka
Peridea anceps
3 Phalera bucephala Narożnica zbrojówka
Phalera bucephala
3 Pheosia gnoma Garbatka brzozówka
Pheosia gnoma