Mapa taksonów

Gatunki z rodziny Xyridaceae

Ameryka Południowa
4 Xyris hymenachne
Xyris hymenachne