Mapa taksonów

Gatunki z rodziny Rallidae

Europa
10 Fulica atra Łyska (zwyczajna)
Fulica atra
10 Gallinula chloropus Kokoszka (zwyczajna)
Gallinula chloropus
Ameryka Północna
4 Fulica americana Łyska amerykańska
Fulica americana
Ameryka Południowa
3 Aramides cajanea Chruścielak szaroszyi
Aramides cajanea
1 Aramides saracura Chruścielak śniady
Aramides saracura
2 Aramides ypecaha Chruścielak wielki
Aramides ypecaha
4 Fulica armillata Łyska żółtodzioba
Fulica armillata
4 Fulica leucoptera Łyska złotoczelna
Fulica leucoptera
5 Gallinula galeata Kokoszka amerykańska
Gallinula galeata
2 Pardirallus nigricans Wodniczak żałobny
Pardirallus nigricans
1 Pardirallus sanguinolentus Wodniczak ołowiowy
Pardirallus sanguinolentus
2 Porphyrio martinicus Sułtanka amerykańska
Porphyrio martinicus