Mapa taksonów

Gatunki z rodziny Psathyrellaceae

Europa
4 Coprinopsis atramentaria Czernidłak pospolity
Coprinopsis atramentaria