Mapa taksonów

Gatunki z rodziny Lobariaceae

Europa
2 Lobaria sp. Granicznik
Lobaria sp.