Mapa taksonów

Gatunki z rodziny Motacillidae

Europa
3 Anthus pratensis Świergotek łąkowy
Anthus pratensis
2 Anthus trivialis Świergotek drzewny
Anthus trivialis
3 Motacilla alba Pliszka siwa
Motacilla alba
8 Motacilla cinerea Pliszka górska
Motacilla cinerea
3 Motacilla flava Pliszka żółta
Motacilla flava