Mapa taksonów

Gatunki z rodziny Amaranthaceae

Europa
5 Sarcocornia sp.
Sarcocornia sp.
Ameryka Południowa
5 Blutaparon portulacoides
Blutaparon portulacoides
6 Gomphrena officinalis
Gomphrena officinalis