Mapa taksonów

Gatunki z rodziny Polytrichaceae

Europa
3 Polytrichum commune Płonnik pospolity
Polytrichum commune