Mapa taksonów

Gatunki z rodziny Butomaceae

Ameryka Północna
5 Butomus umbellatus Łączeń baldaszkowy
Butomus umbellatus