Mapa taksonów

Gatunki z rodziny Polioptilidae

Ameryka Południowa
3 Polioptila dumicola Siwuszka maskowa
Polioptila dumicola