Mapa taksonów

Gatunki z rodziny Fregatidae

Ameryka Południowa
2 Fregata magnificens Fregata wielka
Fregata magnificens