Mapa taksonów

Gatunki z rodziny Strophariaceae

Europa
5 Hypholoma fasciculare Maślanka wiązkowa
Hypholoma fasciculare
Ameryka Północna
10 Pholiota squarrosoides Łuskwiak rdzawołuskowy
Pholiota squarrosoides