Mapa taksonów

Gatunki z rodziny Parmeliaceae

Ameryka Północna
3 Usnea sp. 6
Usnea sp. 6
Ameryka Południowa
4 Usnea sp. 1
Usnea sp. 1
5 Usnea sp. 2
Usnea sp. 2
2 Usnea sp. 3
Usnea sp. 3
2 Usnea sp. 4
Usnea sp. 4
4 Usnea sp. 5
Usnea sp. 5