Mapa taksonów

Gatunki z rodziny Pluteaceae

Europa
5 Volvariella bombycina Pochwiak jedwabnikowy
Volvariella bombycina