Mapa taksonów

Gatunki z rodziny Ranidae

Europa
4 Pelophylax perezi Żaba pirenejska
Pelophylax perezi
4 Rana arvalis Żaba moczarowa
Rana arvalis
Ameryka Północna
2 Lithobates clamitans
Lithobates clamitans
2 Lithobates pipiens Żaba lamparcia
Lithobates pipiens