Mapa taksonów

Gatunki z rodziny Jacanidae

Ameryka Południowa
5 Jacana jacana Długoszpon krasnoczelny
Jacana jacana