Mapa taksonów

Gatunki z rodziny Pleurotaceae

Ameryka Północna
4 Pleurotus sp.
Pleurotus sp.