Mapa taksonów

Gatunki z rodziny Galbulidae

Ameryka Południowa
1 Galbula dea Złotopiór wspaniały
Galbula dea
7 Galbula ruficauda Złotopiór rudosterny
Galbula ruficauda