Mapa taksonów

Gatunki z rodziny Primulaceae

Europa
7 Hottonia palustris Okrężnica bagienna
Hottonia palustris
6 Lysimachia monelli
Lysimachia monelli
3 Primula vulgaris Pierwiosnek bezłodygowy
Primula vulgaris
4 Trientalis europaea Siódmaczek leśny
Trientalis europaea