Mapa taksonów

Gatunki z rodziny Nephilidae

Ameryka Południowa
4 Nephila clavipes
Nephila clavipes