Mapa taksonów

Gatunki z rodziny Pelecanidae

Ameryka Północna
6 Pelecanus occidentalis Pelikan brunatny
Pelecanus occidentalis