Mapa taksonów

Gatunki z rodziny Anhimidae

Ameryka Południowa
2 Chauna torquata Skrzydłoszpon obrożny
Chauna torquata