Mapa taksonów

Gatunki z rodziny Rheidae

Ameryka Południowa
5 Rhea americana Nandu szare
Rhea americana