Mapa taksonów

Gatunki z rodziny Recurvirostridae

Europa
11 Himantopus himantopus himantopus Szczudłak (zwyczajny)
Himantopus himantopus himantopus
16 Recurvirostra avosetta Szablodziób (zwyczajny)
Recurvirostra avosetta
Ameryka Południowa
3 Himantopus himantopus melanurus Szczudłak obrożny
Himantopus himantopus melanurus