Mapa taksonów

Gatunki z rodziny Betulaceae

Europa
7 Alnus glutinosa Olsza czarna
Alnus glutinosa