Mapa taksonów

Gatunki z rodziny Mimidae

Ameryka Południowa
7 Mimus saturninus Przedrzeźniacz białobrewy
Mimus saturninus