Mapa taksonów

Gatunki z rodziny Balsaminaceae

Europa
5 Impatiens noli-tangere Niecierpek pospolity
Impatiens noli-tangere
Ameryka Północna
6 Impatiens capensis Niecierpek pomarańczowy
Impatiens capensis
6 Impatiens glandulifera Niecierpek gruczołowaty
Impatiens glandulifera