Mapa taksonów

Gatunki z rodziny Ramphastidae

Ameryka Południowa
4 Pteroglossus castanotis Arasari brązowouchy
Pteroglossus castanotis
4 Ramphastos toco Tukan wielki
Ramphastos toco
1 Ramphastos vitellinus Tukan żółtogardły
Ramphastos vitellinus