Mapa taksonów

Gatunki z rodziny Colubridae

Europa
7 Natrix natrix Zaskroniec zwyczajny
Natrix natrix
2 Natrix tessellata Zaskroniec rybołów
Natrix tessellata
Ameryka Północna
2 Nerodia sipedon
Nerodia sipedon
7 Thamnophis sirtalis Ogrodowiec zwyczajny
Thamnophis sirtalis
Ameryka Południowa
7 Spilotes pullatus
Spilotes pullatus