Mapa taksonów

Gatunki z rodziny Laminariaceae

Ameryka Południowa
3 Macrocystis pyrifera Wielkomorszcz gruszkonośny
Macrocystis pyrifera