Mapa taksonów

Gatunki z rodziny Thamnophilidae

Ameryka Południowa
4 Taraba major Taraba
Taraba major
4 Thamnophilus doliatus Chronka pręgowana
Thamnophilus doliatus
3 Thamnophilus torquatus Chronka brazylijska
Thamnophilus torquatus