Mapa taksonów

Gatunki z rodziny Turdidae

Europa
9 Turdus merula Kos (zwyczajny)
Turdus merula
3 Turdus philomelos (Drozd) śpiewak
Turdus philomelos
4 Turdus pilaris Kwiczoł
Turdus pilaris
Ameryka Północna
1 Catharus guttatus Drozdek samotny
Catharus guttatus
7 Turdus migratorius Drozd wędrowny
Turdus migratorius
Ameryka Południowa
2 Turdus amaurochalinus Drozd kremowy
Turdus amaurochalinus
4 Turdus rufiventris Drozd rudobrzuchy
Turdus rufiventris