Mapa taksonów

Gatunki z rodziny Oleaceae

Europa
6 Fraxinus excelsior Jesion wyniosły
Fraxinus excelsior