Mapa taksonów

Gatunki z rodziny Anacardiaceae

Europa
4 Pistacia lentiscus Pistacja kleista
Pistacia lentiscus