Mapa taksonów

Gatunki z rodziny Drepanidae

Europa
1 Drepana falcataria Wycinka sierpianka
Drepana falcataria