Mapa taksonów

Gatunki z rodziny Alismataceae

Europa
6 Sagittaria sagittifolia Strzałka wodna
Sagittaria sagittifolia