Mapa taksonów

Gatunki z rodziny Melastomataceae

Ameryka Południowa
7 Miconia albicans
Miconia albicans
6 Tibouchina mutabilis
Tibouchina mutabilis
9 Tibouchina sp.
Tibouchina sp.