Mapa taksonów

Gatunki z rodziny Podicipedidae

Europa
7 Podiceps cristatus Perkoz dwuczuby
Podiceps cristatus
2 Podiceps grisegena Perkoz rdzawoszyi
Podiceps grisegena
3 Podiceps nigricollis (Perkoz) zausznik
Podiceps nigricollis
Ameryka Północna
3 Podiceps grisegena Perkoz rdzawoszyi
Podiceps grisegena