Mapa taksonów

Gatunki z rodziny Campanulaceae

Europa
4 Campanula sp. Dzwonek
Campanula sp.
3 Phyteuma spicatum Zerwa kłosowa
Phyteuma spicatum
Ameryka Północna
6 Lobelia cardinalis
Lobelia cardinalis