Mapa taksonów

Gatunki z rodziny Cheloniidae

Europa
3 Caretta caretta Karetta
Caretta caretta