Mapa taksonów

Gatunki z rodziny Orobanchaceae

Europa
7 Bellardia trixago
Bellardia trixago
9 Cistanche phelypaea
Cistanche phelypaea
3 Melampyrum nemorosum Pszeniec gajowy
Melampyrum nemorosum
4 Melampyrum pratense Pszeniec zwyczajny
Melampyrum pratense
6 Orobanche hederae Zaraza bluszczowa
Orobanche hederae
5 Orobanche rapum-genistae
Orobanche rapum-genistae
4 Rhinanthus angustifolius Szelężnik większy
Rhinanthus angustifolius