Mapa taksonów

Gatunki z rodziny Sulidae

Europa
7 Morus bassanus Głuptak (zwyczajny)
Morus bassanus
Ameryka Południowa
4 Sula leucogaster Głuptak białobrzuchy
Sula leucogaster