Mapa taksonów

Gatunki z rodziny Passeridae

Europa
6 Passer domesticus Wróbel (zwyczajny)
Passer domesticus
6 Passer hispaniolensis Wróbel śródziemnomorski
Passer hispaniolensis
6 Passer montanus Mazurek
Passer montanus
Ameryka Północna
2 Passer domesticus Wróbel (zwyczajny)
Passer domesticus