Mapa taksonów

Gatunki z rodziny Vochysiaceae

Ameryka Południowa
6 Vochysia elliptica
Vochysia elliptica