Mapa taksonów

Gatunki z rodziny Schizophyllaceae

Europa
8 Schizophyllum commune Rozszczepka pospolita
Schizophyllum commune