Mapa taksonów

Gatunki z rodziny Ericaceae

Europa
8 Calluna vulgaris Wrzos zwyczajny
Calluna vulgaris
4 Erica arborea Wrzosiec drzewiasty
Erica arborea
10 Erica australis
Erica australis
5 Erica azorica
Erica azorica
9 Vaccinium myrtillus Borówka czarna
Vaccinium myrtillus
1 Vaccinium vitis-idaea Borówka brusznica
Vaccinium vitis-idaea
Ameryka Północna
5 Kalmia angustifolia Kalmia wąskolistna
Kalmia angustifolia
Ameryka Południowa
4 Empetrum rubrum
Empetrum rubrum
7 Gaultheria mucronata
Gaultheria mucronata