Mapa taksonów

Gatunki z rodziny Apidae

Europa
6 Apis mellifera Pszczoła miodna
Apis mellifera
4 Xylocopa violacea Zadrzechnia fioletowa
Xylocopa violacea
Ameryka Północna
1 Bombus sp. Trzmiel
Bombus sp.